Community of Innovation

We staan met onze video op de Community of Innovation van Cirkelstad!

Cirkelstad is een beweging en is ontstaan tussen publieke én private ondernemers die op zoek waren naar oplossingen. Hoe krijgen we reststromen terug in de keten? Hoe krijgen we alle talenten in de wijk benut? Door samen te werken in een open dialoog, ontstonden er nieuwe zienswijzen, nieuwe oplossingen.