U kunt het spel op 3 (duurzaamheids)niveaus spelen:

Label C: Bewustzijn – ‘What is the box?’

Voor u is verduurzaming niet nieuw meer. Wat is er nodig om de stap te maken naar circulair? Wat zijn de mogelijkheden binnen uw eigen bedrijf en uw produktieproces? Wat betekent de keuze voor circulair voor de bedrijfsvoering, de wijze van organisatie, de samenwerking in de keten en wat zijn de do’s en don’ts?

Label B: Doorontwikkeling – ‘Let’s fully explore this box !’

U bent al volop bezig met circulair denken. U hebt al een keuze gemaakt voor repair/re-use/remanufacturing en/of refurbishment van producten of delen daarvan. Hoe nu verder in het circulaire proces: product als een service of product recycling? We onderzoeken de relatie met digitaal materialen paspoort, data en sensoren, KPI’s, kansen in BIM en sustainable development goals.

Label A++: Visie & Strategie – ‘There is no box…’

Waar staan we over 3 tot 5 jaar en wat is onze specifieke toegevoegde waarde aan de klant? Hoe gaan we in het komende jaar invulling geven aan onze visie op de circulaire economie, kortom wat is onze strategie? Na afloop van het CE-spel werken we samen aan een nieuwe business case voor directie of Raad van Bestuur waarin de visie op circulair bouwen is uitgewerkt tot een heldere strategie voor de korte termijn.