Dit spel draagt bij aan sociale innovatie. Circulaire Economie is mooi als concept, maar wat betekent het concreet. De professionals in de bouw moeten het gaan dóen. Wij richten het spel zo in, dat deze mensen krijgen wat ze nu nodig hebben om vooruit te komen. Wij denken aan:

  • Kennis en begrip van de Circulaire Economie
  • Samen in gesprek over praktische oplossingen om op korte én lange termijn toe te passen
  • Inzicht in de gevolgen van de keuze voor circulair inzake bedrijfsvoering, producten, diensten en processen.
  • Frisse kijk op samenwerking in de keten en de nieuwe organisatie, met rollen en verantwoordelijkheden
  • Exploreer de kansen op het gebied van innovatie in de bouw met bestaande en nieuwe ideeën
  • Onderzoek bestaande en nieuwe verdienmodellen
  • Betrokken mensen bij het circulair zakendoen en ontwikkelen
  • Besparingen in materialen en processen
  • Bouwen aan vertrouwen en een gezonde cultuur
  • helderheid waar het nog schuurt tussen theorie en praktijk

Zie de labels om te zien welke variant wat oplevert en wat het best past bij u en uw team.